Vergoedingen

De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de vergoedingen.

Vergoeding via de ziektekostenverzekering
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VVVK (Vereniging van & voor Kindertherapeuten).
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. Wij adviseren u te allen tijde te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wat doet de gemeente in de Jeugdhulp?
De gemeente is veran­twoordelijk voor bij­na alle ondersteuning en zorg voor kinde­ren en jongeren. Zie Jeugdhulp in Raalte.
De gemeente biedt ni­et zelf specialistis­che hulp aan ouders en kinderen. Dat geb­eurt door deskundige medewerkers van zorg organisaties.

Esther Nijboer (Kind­ertherapie Esther) is een gecontracteerde specialistische
je­ugdhulpaanbieder.
De verwijzing gaat via het CJG (centrum van jeugd en gezin). Klik hier om de website van CJG te bezoeken.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemee­nten uit de regio IJsselland: Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Zwolle, Om­men, Dalfsen, Harden­berg, Kampen, Stapho­rst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

Kindertherapie Esther is verhuisd

Beste bezoeker,

Kindertherapie Esther is verhuisd van Dronten naar Raalte (Overijssel).

Vanaf 24 februari 2018 bent u van harte welkom bij Kindertherapie Esther aan de Hogeweg 25, 8131RJ in Wijhe (Elshof).

Kindertherapie Esther is gaan samenwerken met Francis Zwiers (ook integratief kindertherapeut), www.franciszwiers.nl.

Vanaf 24 februari kunt u mij bereiken op telefoonnummer 0572-856320 of 06-42548768. 

Met een hartelijke groet,

Esther Nijboer.