Tarieven

Belangrijke informatie:
De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering. Voor meer informatie verwijs ik u naar de vergoedingen.

Tarieven bij Kindertherapie Esther
Therapie voor kinderen en jongeren
Het tarief voor een kind of jongerensessie van 60 minuten is € 80,- (incl. voorbereiding en vastlegging).

Per 1 september 2019 bedraagt het tarief € 85 (incl. voorbereiding en vastlegging).

Intake en overige gesprekken
Voor een intakegesprek, oudergesprek, gesprek met derden of schoolbezoek geldt het tarief van € 80,- per uur.

Telefonisch consult
Het tarief voor een telefonisch consult met ouders/school is € 15,- per 15 minuten. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

Per 1 september 2019 bedraagt het tarief € 20 per 15 minuten.

In andere gevallen kan deze sessie volledig in rekening worden gebracht.
Bij aanvang van de sessies dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hier staan de afspraken in die zijn gemaakt.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.